Viimeisten kahdeksan vuoden aikana kunnat ovat edistäneet kuntalaisten liikkumista ja luoneet kuntiin liikunnan edellytyksiä aiempaa paremmin. Kuntalaisten informaatio-ohjaus, kuten suositukset, ei kuitenkaan usein tavoita viranhaltijoita.

Liikunnan edistäminen kunnissa -tilastoraportin mukaan kansallisten suositusten ja arviointitietojen hyödyntämisessä on parantamisen varaa. Kansallisien suositusten käsitteleminen ei ollut toteutunut noin puolessa (55 %) kunnista ja joka viidennen kunnan (18 %) liikunnan edistämisestä vastaavassa työryhmässä toimenpiteistä oli keskusteltu ja päätetty liikuntalain perusteella.

”Valtionhallinnon erilaiset suositukset ja oppaat ovat varmasti tuttuja kunnille, mutta ne saattavat jäädä loppujen lopuksi vähälle huomiolle”, toteaa opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen johtaja Tiina Kivisaari.

”Tiedolla ohjaamisen kokonaisuutta on edelleen vahvistettava – ensisijaisesti kysymys on viestinnän kehittämisestä ja vaikuttamiskanavien käytön tehostamisesta”, Kivisaari jatkaa.

Kuva: THL. Liikuntalain, suositusten ja arviointitietojen hyödyntäminen kuntien liikunnasta vastaavissa johtoryhmissä 2010–2018.

Yhteistyötä liikunnan edistämiseksi

Kunnissa hyvinvointia ja terveyttä edistävän liikunnan koordinointi ja poikkihallinnolliset työryhmät ovat tulosten mukaan yleistyneet. Yhä useampi kunta hyödyntää kuntalaisten erilaisia osallistumis- ja vaikuttamistapoja liikuntapaikkojen ja -palvelujen kehittämiseksi. Toisaalta säännöllisesti kokoontuvat liikuntaseurojen ja yhdistysten sekä kunnan yhteiset asiantuntijaelimet ovat edelleen suhteellisen harvinaisia.

 

Lue lisää:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uutinen: Liikunnan edistäminen kunnissa parantunut

Jaa tämä:

Sulje haku