Liikunnalla on suotuisia vaikutuksia liikkumiseen, toimintakykyyn, jaksamiseen sekä muistiin. Ulkoilmassa nämä hyödyt moninkertaistuvat! Suomalaisille ulkona ja luonnossa liikkuminen vapaa-aikana on tavallista. Luontoa on pitkään hyödynnetty ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden vaalimisessa ja edistämisessä. Ulkoilulla on myös sosiaalinen merkitys, sillä arkiasiointi ja luonnossa liikkuminen tarjoavat mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja muiden ihmisten tapaamiseen.

Ammattilaiset voivat sekä kehittää liikuntaolosuhteita että tarjota keinoja ja ohjausta lähiliikunnan toteutumiseen. Esimerkkejä ja ohjeita liikuntaympäristöjen rakentamiseen ja hyödyntämiseen tarjoavat Valon lahiliikuntaloikka.fi– ja lahiliikuntapaikat.fi -sivustot, Suomen Latu ry:n sivusto sekä Metsähallituksen Retkeilyrakenteiden piirustuskokoelma, Rohkeasti luontoon – Maastokatselmukset suunnittelun tukena -ideakortti ja Rohkeasti luontoon – Vinkkilista erilaisten retkeilijöiden huomiointiin retkeilyrakenteiden suunnittelussa.

Vertaisohjaajille ja vapaaehtoisille oivia työkaluja ikäihmisten ulkona liikuttamiseen ovat esimerkiksi Voimaa ja tasapainoa liikuntapuistoista, Ulkoiluystäväksi iäkkäälle, Luontoelämyspolku, Luonto liikuttamaan: Opas ryhmäytymiseen, oppimiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen luonnossa sekä Rohkeasti luontoon! – Näkökulmia yhdenvertaisen luontoliikunnan edistämiseen. Lisää työkaluja vertaisohjaajille ja vapaaehtoisille on listattuna lopussa.

Liikenneviraston julkaisema SEGMENT – kävelyn ja pyöräilyn kohderyhmätietoisen viestinnän työkalu on tutkimus, jossa tarkastellaan kestävien kulkumuotojen kohderyhmämarkkinointia Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena oli saada ajankohtaista tietoa hyödynnettäväksi kestävän liikenteen markkinoinnissa kotimaassa. Tutkimus pohjautuu 2010-luvun alkupuolella kahdeksassa Euroopan maassa kokeiltuun ja kehitettyyn SEGMENT-menetelmään. 

Ammattilaisille

Vertaisohjaajille ja vapaaehtoisille

Teksti: TEHYLI-olosuhdetyöryhmä / Emma-Reetta Hämäläinen

Jaa tämä:

Sulje haku