Ikäinstituutin koordinoiman Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen -ohjelman (2005-) päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua tutkittuun tietoon perustuvan terveysliikunnan avulla. Ikäinstituutin mentoroinnilla on tuettu ohjelmassa mukana olevia kuntia poikkisektoriseen yhteistyöhön ja uusiin toimintatapoihin. Työn tuloksena 38 kunnassa iäkkäille on tarjolla merkittävästi enemmän liikuntaneuvontaa, ohjattuja lihasvoima- ja tasapainosisältöisiä ryhmiä, ulkoilua sekä arkiliikunnan mahdollisuuksia.

www.voimaavanhuuteen.fi

Sulje haku