Valtion liikuntaneuvosto on liikuntalaissa määritelty opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin. Valtioneuvosto asettaa liikuntaneuvoston eduskunnan toimikaudeksi. Liikuntalain mukaisesti liikuntaneuvostolla on liikuntapolitiikan, erityisryhmien liikunnan ja liikuntatieteen jaosto.

Valtion liikuntaneuvosto käsittelee liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita. Neuvoston ja sen jaostojen tehtävänä on muun muassa seurata liikunnan kehitystä, tehdä esityksiä ja aloitteita liikunnan kehittämiseksi, antaa lausuntoja toimialansa liikuntamäärärahojen käytöstä sekä arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusta liikunnan alueella.

Liikuntaneuvosto antaa lausunnot:

Lisäksi liikuntaneuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja liikuntapolitiikkaa, erityisryhmien liikuntaa ja liikuntatiedettä koskevissa asioissa ja osallistuu ministeriön osoittamiin kansainväliseen liikuntayhteistyöhön liittyviin tehtäviin.

www.liikuntaneuvosto.fi

Sulje haku