Työelämä 2020 -hanke on kansallinen verkostohanke, jonka tavoitteena on kannustaa työpaikkoja rakentamaan suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Työelämä 2020 -hankkeessa on mukana yli 60 valtakunnallista työelämän kehittäjäorganisaatiota. Hankkeeseen kuuluu myös erilaisia asiantuntijaverkostoja, toimialahankkeita ja 15 alueverkostoa.

Työelämä 2020 -hanke haastaa työpaikat kehittämään toimintaansa ja toimintatapojaan omista lähtökoh­distaan. Tavoite on, että tulevai­suudessa yhä useammalla työpaikalla on uudistumista ja kehittämistä tukeva kulttuuri, jossa tuotteet, pal­velut ja toimintatavat luodaan yhteistyössä. Toiminta on avointa, vuorovaikutteista, hallittua ja ennakoivaa. Uutta teknologiaa hyödynnetään tehokkaasti, johtaminen on huippuluokkaa ja pystytään luomaan uutta työtä. Työhyvinvoinnin näkökulmasta tämä tarkoittaa, että työ itsessään luo tekijälleen hyvinvointia. Työ on tekijälle mielekästä ja tavoitteellista. Työssä tapahtuvat muutokset ovat hallittavia ja niihin on saatavissa tukea.

www.tyoelama2020.fi

Sulje haku