Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva vuonna 2009 perustettu tutkimus- ja kehittämislaitos. THL syntyi kahden perinteikkään tutkimuslaitoksen, Kansanterveyslaitoksen (KTL) ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämislaitos Stakesin, fuusiosta.

Asiantuntemusalueemme ulottuvat molekyylibiologiasta ja ympäristöterveydestä aina ravitsemukseen ja palvelujärjestelmän tutkimukseen saakka.

www.thl.fi

Sulje haku