Suomen Sydänliitto ry – Finlands Hjärtförbundet rf on ihmisten voimavaroja ja hyvinvointia lisäävä, yhteiskunnallisesti aktiivisesti vaikuttava sydänterveyden edistäjä. Se tarjoaa tietoa terveydestä, tukea elämäntapamuutoksiin ja apua toipumiseen. Sydänliiton toimintaa ohjaavat arvot ovat asiantuntemus, luotettavuus, rohkeus, ihmisen kunnioittaminen ja tavoitteellisuus.

Liittoon kuuluu 17 sydänpiiriä, 234 paikallista sydänyhdistystä, joissa toimii noin 80 000 henkilöjäsentä, sekä kolme valtakunnallista jäsenjärjestöä: Sydänlapset ja -aikuiset, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat Syke ry ja Karpatiat ry.

www.sydanliitto.fi

Sulje haku