Kuntaliiton päätehtävät ovat kuntien ja niiden yhteistyöorganisaatioiden edunvalvonta, palvelu ja kehittäminen. Liitto tuo kuntien ja koko kuntakentän näkemyksen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja keskusteluun. Vahvuutena ovat monialainen osaaminen sekä kuntien toiminnan ja toimintaedellytysten tuntemus.

Kuntaliiton tutkimus- ja kehittämistoiminnan päämääränä on edistää kuntien ja koko kunta-alan kestävää ja tuloksellista uudistumista. Tehtävänä on luoda kunnille edellytyksiä kestävälle ja tulokselliselle uudistumiselle sekä kuntien elinvoimaisuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiselle.

www.kunnat.net

Sulje haku