Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka päätoimintamuoto on yhteistyö. SoveLi on viestivä vaikuttaja ja kehittäjä, joka tarjoaa koulutus-, asiantuntija- ja viestintäpalveluja. Tavoitteena on, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä edistävään liikuntaan ja aktiiviseen elämäntapaan paranevat.

Kun puhutaan soveltavasta liikunnasta, on kyse sellaisten henkilöiden liikunnasta, joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Liikunta vaatii tällöin soveltamista ja erityisosaamista.

SoveLissa on jäsenenä 18 valtakunnallista kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestöä. Jäsenet ja niiden noin 1 200 paikallisyhdistystä ovat aktiivisia liikunnan toimijoita ja kumppaneita.

Liikuntatoiminta tukee jäsenjärjestöissä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden terveyden edistämistä, sairauksien ja oireiden ehkäisyä sekä hoitoa ja kuntoutusta. Jäsenjärjestöissä on jäseninä lähes 350 000 suomalaista.

www.soveli.fi

Sulje haku