Likes on koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistäjä, jonka toiminta perustuu tutkittuun tietoon ja käytännössä hyväksi havaittuun kokemukseen. Toteutamme monitieteistä tutkimusta, koordinoimme valtakunnallisia toimintakulttuurien muutosohjelmia ja teemme aktiivista asiantuntijatyötä.

Likes on kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva tutkimuslaitos, innovatiivinen, aktiivinen toimija sekä kumppaneitaan arvostava verkostojen ylläpitäjä.

Säätiön virallinen nimi on Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr.

www.likes.fi

Sulje haku