Liikkuva aikuinen ‑ohjelman päätavoite on saada työikäiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Työtä riittää, sillä vain joka kymmenes työikäinen liikkuu suositusten mukaisesti.

Ohjelma puhuu erityisesti liikkumisen ja arkisen aktiivisuuden puolesta, ei niinkään liikunnasta tai urheilusta.

Toiminnassa on kaksi päätehtävää: vaikuttaa työelämään, jotta riittävä fyysinen kunto ja liikkuminen nähdään työkyvyn avaintekijänäsekä saada liikuntaneuvonta tasalaatuisena jokaiseen kuntaan ja jokaisen saataville.

www.liikkuvaaikuinen.fi

Sulje haku