Liikkuva varhaiskasvatus ‑ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon. Ohjelmassa on mukana sekä kuntia että kaikkia varhaiskasvatuksen muotoja eli päiväkoteja, perhepäivähoitajia ja avointa leikkitoimintaa. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista ja pienten askelten ideologialla.

Liikkuva varhaiskasvatus ‑ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajien työn tueksi työkaluja, hyviä käytäntöjä ja tutkittua tietoa. Ohjelma siirrettiin Liikkuva koulu ‑ohjelman yhteyteen Likesin koordinoitavaksi vuonna 2017.

 

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

Sulje haku