Ikäinstituutti toimii hyvän vanhenemisen puolesta edistämällä toimintakykyisyyttä ja osallisuutta. Ikäinstituutti tuottaa ja välittää tietoa ikääntymisestä ja ikäihmisten elämästä, kehittää ja juurruttaa hyviä toimintatapoja ikäihmisten hyväksi, antaa asiantuntemusta ikäpolitiikan suunnitteluun ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Voittoa tavoittelematonta toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys sekä sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Yhteistyökumppaneita ovat vanhusalan, kansanterveystyön, sosiaalialan ja liikunta-alan valtakunnalliset järjestöt sekä julkinen sektori. Asiantuntijuusalueet

Tutkimusta, kehittämistä, koulutusta, julkaisuja ja viestintää hyvästä vanhenemisesta yli 40 vuotta!

 

www.ikainstituutti.fi

Sulje haku