Soveltava Liikunta SoveLi ry:n Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia. Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016–2021 on tarkoitettu päätöksentekijöille, kunnille, järjestöille, yhdistyksille ja liikunta- ja urheiluseuroille sekä kaikille pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden liikkumisen parissa toimiville. Suositukset täydentävät soveltavan liikunnan näkökulmasta valtakunnallisia yhteisiä linjauksia terveyttä ja hyvinvointia edistävästä liikunnasta, liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia ja ikäihmisten liikunnan kansallista toimenpideohjelmaa.

Kehittämissuositukset on kiteytetty kuuteen osa-alueeseen: 1) lainsäädäntö ja poikkihallinnollinen yhteistyö liikuntatoiminnan kivijalkana, 2) liikkumisympäristöt ja olosuhteet liikunnan mahdollistajina, 3) liikuntaneuvonta ja -ohjaus liikuntatoiminnan työkaluna, 4) tietoisuus, asenteet ja osaaminen yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien taustalla, 5) tutkimustiedon ja kehittämistyön vuoropuhelu keskeisenä liikunnan kehittämisessä sekä 6) kehittämissuositusten toteutuksen seuranta ja arviointi.

Lue lisää:

www.soveli.fi

 

 

 

Jaa tämä:

Sulje haku