Työnantajilla on mahdollisuus vaikuttaa työntekijöiden kulkutapavalintoihin työ- ja työasiamatkoilla. Työntekijöitä voi kannustaa tai ohjata kestävien kulkumuotojen käyttöön tarjoamalla erilaisia palveluita ja ratkaisuja arjen matkoille.

Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen t&k -rahoituksella etsittiin uusia ja innovatiivisia tapoja kehittää ja edistää viisasta työmatkaliikkumista. – Työmatkojen liikkuminen kestävillä kulkumuodoilla on keskeistä, kun pyritään muuttamaan liikennejärjestelmää kestävämmäksi ja vähentämään liikenteen päästöjä, kestävän liikkumisen asiantuntija Maija Rekola Liikennevirastosta kertoo.

Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen t&k -hankkeita vuonna 2017 rahoittivat Liikennevirasto, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, Sitra ja Trafi. Sitra lähti mukaan rahoittajaksi, sillä heillä oli juuri käynnistymässä Kestävä arki -hanke, jossa autetaan kehittämään ja kokeilemaan kuluttajille tarjottavia kestäviä arjen ratkaisuja muun muassa liikkumiseen. – Halusimme painottaa käytännön kokeiluja ja kokemusten keräämistä uusista ratkaisuista ja palveluista, ja saada tuntumaa siihen, millaisia haasteita ja esteitä niiden skaalaamiseen liittyy, johtava asiantuntija Lari Rajantie Sitrasta kertoo.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelmalle t&k -kokonaisuus tarjosi uusia avauksia työelämän liikkumisen ohjaukseen. – Tulevaisuudessa työpaikat ovat entistä keskeisemmässä roolissa pohdittaessa kokonaisvaltaista liikkumisjärjestelmää, sillä työmatkat ovat keskeinen osa liikennettämme. Hankkeissa kokeillut mallit nostivat esille työpaikkojen mahdollisuuksia edistää viisasta liikkumista ja tehostaa liikkumisen toimintatapoja, toteaa ohjelmakoordinaattori Tanja Onatsu, Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta.

Kestävän liikenteen edistäminen on yksi Trafin keskeisimmistä tehtävistä ja t&k -kokonaisuus tukee tätä. – Työmatkat ovat olennainen osa arjen liikkumisessa ja siihen uudenlaisten vastuullisten ratkaisujen löytäminen on tärkeää, jotta koko liikennejärjestelmä toimisi kestävämmällä pohjalla. Näiden t&k -hankkeiden avulla työpaikat toivottavasti löytävät uusia keinoja, miten kannustaa työntekijöitään liikkumaan entistä kestävämmin, johtava asiantuntija Helena Waltari Trafista kertoo.

Uusia innovaatiota suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan

T&k -rahoitusta myönnettiin yhteensä seitsemälle hankkeelle. Liikkumissuunnitelman hyödyt euroina -hankkeessa osoitettiin, että laadukas työmatkaliikkumisen suunnittelu säästää rahaa ja lisää työntekijöiden hyvinvointia. Työpaikalla tehtävät viisaan liikkumisen toimenpiteet maksavat itsenä takaisin parhaimmillaan jo ensimmäisen vuoden aikana.

Viisaan työmatkaliikkumisen suunnittelun ja seurannan tueksi kehitettiin puolestaan ilmainen Viksu-työkalu. Työkalun avulla viisaan liikkumisen suunnittelu ei kaadu resurssien tai osaamisen puutteeseen. Fiksujen liikkumismuotojen edistäminen työ- ja työasiamatkoille helpottuu ja tulee suunnitelmalliseksi. Työkalun avulla voi myös arvioida ja raportoida viisaan liikkumisen suunnitelman toteutumista, edistämistoimien kustannuksia sekä vaikutuksia.

Kaupungeilla on keskeinen rooli, kun halutaan kannustaa alueen työnantajia viisaaseen työmatkaliikkumiseen. Viisaan liikkumisen Tulkki -toimintamalli kehitettiin kannustamaan ja auttamaan fiksun työmatkaliikkumisen juurruttamisessa pysyväksi osaksi paikallisten yritysten toimintakulttuuria. Tulkki on kaupungin vastaus työnantajien esittämälle toiveelle saada apua fiksujen liikkumisvalintojen edistämiseen.

Kyydin jakamiseen ja organisaatioiden leasing-autojen tehokkaampaan käyttöön kehitettiin Vedia Ride -kyydinjakosovellus. Palvelun avulla pyritään vähentämään yksin ajettavia matkoja ja parantamaan autojen käyttö- ja täyttöastetta.

Työnantajille suunnattu markkinapaikka puolestaan helpottaa työnantajia fiksun työmatkaliikkumisen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Markkinapaikka tarjoaa kokonaisvaltaista viisaan liikkumisen neuvontaa ja sen kautta yritykset voivat myös tarjota työntekijöilleen esimerkiksi sähkö- ja taittopyöräilykokeiluja arkiliikunnan lisäämiseksi. Valikoimassa on myös yhteiskäyttöautopalveluita, työsuhdepyöriä, pysäköinnin suunnittelua ja pyöräpysäköintiratkaisuja. Markkinapaikalta saa myös apua liikkumissuunnitelman käynnistämiseen.

Sähköavusteisten älykkäiden polkupyörien pilotointi ja toimintakäytäntöjen luominen -hankkeessa haluttiin helpottaa arjen matkaketjuja tuomalla sähköavusteiset polkupyörät juna-aseman ja työpaikkojen välisille matkoille. Pyöriä pystyi varaamaan näppärästi kännykkäsovelluksella. Pyöräilijät saivat myös käyttöönsä erilaisia kulkemista ja toimimista helpottavia älylaitteita, kuten Bluetooth-pyöränlukot ja älykypärät.

Monistettavat toimintamallit fiksun työmatkaliikkumisen edistämiseen

Rahoitushaun tavoite toteutui, sillä hankkeiden avulla saatiin uusia innovaatioita työmatkaliikkumiseen. – Erityisen hienoa näissä toteutetuissa hankkeissa on se, että niissä syntyi tietoa, uudenlaisia toimintamalleja ja palveluja, joita voidaan jatkossa hyödyntää laajasti eri puolilla Suomea, Maija Rekola iloitsee. Lisäksi löydettiin toimijoita, jotka olivat kiinnostuneita innovoimaan, kehittämään ja kokeilemaan uudenlaisia keinoja kestävien kulkumuotojen suosion kasvattamiseen erilaisilla työmatkoilla.

Hankkeissa nousi esiin myös paljon tietoa yritysten ja työntekijöiden tarpeista ja siitä, miksi kestävän työmatkaliikkumisen kehittäminen sujuvoittaa matkoja, Rekola kertoo. Maailmalla viisaan liikkumisen edistämistoimilla on saatu aikaan hyviä tuloksia, noin 2–38 prosentin vähennyksiä henkilöautoiluun.

Suomessa työhön liittyviä matkoja on Liikenneviraston juuri julkaiseman Henkilöliikennetutkimuksen mukaan kaikista tehdyistä matkoista noin viidennes. Työmatkojen määrät ovat viime vuosina vähentyneet, mutta tehtyjen matkojen pituudet ovat olleet kasvussa. Henkilöauton käytön osuus näillä matkoilla on korkea. Työmatkoilla osuus on 68 prosenttia ja työasiamatkoilla 75 prosenttia. – Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa on linjattu toimenpiteitä, joilla voitaisiin puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on esimerkiksi kävellen ja pyöräillen tehtävien matkojen lisääminen 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Näiden tavoitteiden toteutumiseen voidaan vaikuttaa paljon työmatkojen liikkumisvalinnoilla, Rekola toteaa.

Uudet innovaatiot fiksuun työmatkaliikkumiseen -esite.

Motiva koordinoi Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen t&k -kokonaisuutta rahoittajien toimeksiannosta.

Jaa tämä:

Sulje haku