Yhteiskunta on riippuvainen ihmisten psyykkisistä voimavaroista ja mielenterveydestä. Tuottavuus, kilpailukyky ja työurien pidentäminen edellyttävät henkistä psyykkisiä voimavaroja ja mielenterveyttä. Näitä kaikkia on mahdollista tukea liikunnalla. Vaikutussuhde toimii myös tosin päin: kansalaisten liikunnallisuutta voidaan edistää mielenterveyttä tukemalla. Yhteistyö toiminnan edistämiseksi hyödyttää eri osapuolia ja yhteiskunnan hyvinvointia.

Liikunta- ja mielenterveysalan toimijoiden ja päättäjien työn tueksi on laadittu valtakunnalliset liikunta- ja mielenterveystyön kehittämislinjaukset. Linjauksia on ollut valmistelemassa laaja joukko asiantuntijoita.

Lii­kun­ta- ja mie­len­ter­vey­sa­lan ke­hit­tä­mis­lin­jauk­set

Kehittämislinjausten tavoitteena on edistää liikunta- ja mielenterveysalalla toimivien yhteistyötä, sekä asemoida yhteistyötä osana liikunnan ja mielenterveystyön laajempia linjauksia. Suunnitelman taustalla on huoli koko väestön, erityisesti syrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevien ihmisten mielenterveydestä ja liikkumisesta.

Liikunta ja mielenterveys osana hyvinvointia – liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset on julkaistu. Linjauksissa nostetaan esiin neljä keskeistä kehittämiskohtaa:

  1. Mielenterveysongelmien laajuus ja liikunnan mahdollisuudet mielenterveystyössä on tunnustettava.
  2. Mielenterveyttä edistävä liikunta on nostettava valtakunnallisten liikuntalinjausten kärkeen.
  3. Vastuut on sovittava julkisen hallinnon sisällä sekä hallinnon ja järjestöjen kesken.
  4. Liikunnan ja mielenterveyden edistäminen kaipaa yhteisesti sovittua koordinaatiota.

Lue lisää:

www.mieli.fi

Jaa tämä:

Sulje haku