Alle

30 min

reipasta liikettä päiväkotipäivän aikana.

Tutkimusten mukaan lapset liikkuvat reippaasti päiväkodissa alle puoli tuntia päivässä. Reipas liikunta vastaa ripeää kävelyä.

Päiväkotipäivästä lähes kaksi kolmasosaa vietetään istuen tai seisten.

Lisää artikkeleita

Koulupäivän aktiivisuudella suuri merkitys vähän liikkuville oppilaille.

44 %

vähiten liikkuvien oppilaiden liikunnasta tapahtuu koulupäivän aikana.

Vähiten liikkuville oppilaille kertyy reipasta liikuntaa alle puoli tuntia vuorokaudessa.

Koulussa myös istutaan edelleen paljon: 40 % oppilaiden päivittäisestä paikallaanolosta kertyy koulussa.

Lisää artikkeleita

Koululaisen vapaa-ajan ruutuaika koulupäivänä

yli 2 tuntia

78 % koululaisista istuu television tai tietokoneen ääressä koulupäivisin yli kaksi tuntia. Viikonloppuisin ruutuaika lähes kaksinkertaistuu.

Suurin osa päivän liikkumattomasta ajasta kohdistuu runsaaseen ruutujen ääressä vietettävään aikaan.

 

Ruutuaikaa kohtuullistamalla voidaan parantaa lasten ja nuorten terveyttä, ja aikaa jää paremmin myös muille asioille.

Hyvä kestävyyskunto suojaa työuupumukselta

4 x

Huonon kunnon takia työkykynsä menettäneillä miehillä on neljä kertaa ja naisilla kolme kertaa suurempi riski työuran katkeamiseen kuin hyväkuntoisilla.

Hyvä kestävyyskunto suojaa työuupumukselta ja auttaa työkyvyn säilyttämisessä. Huonokuntoisten työura on puolestaan uhattuna.

Rapakunto ennustaa usein myös ennenaikaista työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä.

Lisää artikkeleita

Työmatkoihin kulutetaan Suomessa keskimäärin

44 min/pv

Jo 30 minuuttia kävelyä tai pyöräilyä täyttää liikkumiselle asetetun päivittäisen terveyssuosituksen.

2-3 kertaa viikossa liikkuvilla työntekijöillä on  4½ pv vähemmän sairauspäiviä vuodessa kuin niillä, jotka liikkuvat enintään kerran viikossa.

Viisas työmatka lisää hyvinvointia.

Lisää artikkeleita

Vain

muutama prosentti

eläkeläisistä liikkuu sekä kestävyys- että lihaskuntosuositusten mukaisesti. Erityisesti voima- ja tasapainoharjoittelu ovat liian vähäistä.

Muistisairauksiin sairastuu vuosittain 13 000 henkilöä. Lisäksi 120 000 ihmisellä on lievä muistin ja tiedonkäsittelyn heikentymä.

Muistisairauksien hoitokustannukset ovat noin 40 000 euroa vuodessa, josta suurin osa aiheutuu laitoshoidosta. Säännöllinen liikunta yhdistettynä sosiaaliseen elämäntapaan ehkäisee muistisairauksia.

Yksinäisyydestä kärsii kolmannes yli 75 vuotta täyttäneistä. Yhdessä ulkoileminen ja kuntoilu vahvistavat yksinäisten ikäihmisten toiminta- ja liikkumiskykyä sekä tarjoavat uusia ystävyyssuhteita.

Vuonna 2010 kaatumisvammojen akuuttivaiheen kustannukset olivat 45 miljoonaa euroa. Kaatumisenehkäisyohjelmilla, joissa on mukana voima- ja tasapainoharjoittelua, voidaan ehkäistä joka kolmas lonkkamurtuma.

Lisää artikkeleita

Istuminen

7 tuntia

Suomalaiset aikuiset istuvat, makaavat tai seisovat paikoillaan yli kolme neljäsosaa valveillaoloajastaan.

25−64-vuotiaat suomalaiset istuvat keskimäärin yli seitsemän tuntia päivässä.

Runsaan istumisen on todettu olevan yhteydessä muun muassa ylipainoon ja suureen vyötärönympärysmittaan sekä glukoosiaineenvaihdunnan häiriöihin.

Yli 7 tuntia päivässä istuvilla jokainen lisätunti istumista kohottaa kuoleman riskiä 5 %.

Yli 9 tuntia päivässä istuvilla suomalaisilla istuminen on yhteydessä lihavuuteen, unen riittämättömyyteen ja runsaampaan lääkärissäkäyntien lukumäärään.

Lisää artikkeleita

Liikkumattomuus ja diabetes – Kulut

27 %

WHO:n laskelmien mukaan 27 prosenttia diabetesriskistä aiheutuu liikkumattomuudesta. Diabeteksen kustannukset ovat kasvaneet yli kaksinkertaisiksi kymmnen viime vuoden aikana.

Terveydenhuollon 17,1 miljardin euron kustannuksista vuonna 2007 diabeetikoiden sairaanhoidon kokonaiskustannukset ja tuottavuuskustannukset olivat yhteensä 2,7 miljardia euroa.

Säännöllinen liikunta parantaa sokeritasapainoa. Liikunta lisää elimistön insuliiniherkkyyttä ja laskee verensokeria.

Pelkästään tyypin 2 diabeteksesta aiheutuu tutkitusti vuosittain yli kahden miljardin euron kokonaiskulu.

Sosioekonomiset erot

Suomalaisten yleinen hyvinvoinnin ja terveyden taso on jatkuvasti kohentunut, mutta hyvinvoinnin ja terveyden jakautuminen väestössä on yhä eriarvoisempaa. Eriarvoisuus ilmenee sosioekonomisten ryhmien välillä lähes kaikilla hyvinvoinnin ja terveyden ulottuvuuksilla.

Työllisyysaste kasvaisi noin 75 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä, jos parhaan koulutusryhmän terveystaso saavutettaisiin myös muissa koulutusryhmissä.

Ylimmän ja alimman sosiaaliryhmän ero elinajanodotteessa lisääntyi vuosien 1988 ja 2007 välillä miehillä 7,4 vuodesta 12,5 vuoteen ja naisilla 3,9 vuodesta 6,8 vuoteen.

Fyysisesti raskaissa ammateissa tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvä työkyvyttömyys oli 50–64-vuotiailla miehillä jopa 14-kertainen verrattuna matalan riskin ammatteihin.

Vuonna 2014 lukio-opiskelijoista 59 prosenttia harrasti vapaa-ajalla puoli tuntia liikuntaa vähintään neljä kertaa viikossa. Ammattiin opiskelevien vastaava luku oli 44 prosenttia.

Liikkumattomuuden vuosittaiset kustannukset

3,2 - 7,5 miljardia

UKK-instituutin koordinoiman selvityksen mukaan liikkumattomuuden vuosittaiset yhteiskunnalliset kustannukset ovat useita miljardeja euroja.

Kustannukset kasvavat vuosittain suomalaisen väestön ikääntymisen ja sairastavuuden kasvun takia.

Yli

75-vuotiaiden

määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä.

Liikkumiskyvyn ongelmat ja muistisairaudet ovat suurimpia syitä hoivapalveluiden käyttöön.

Säännöllinen, nousujohteinen ja yksilöllinen liikuntaharjoittelu parantaa tehokkaasti nimenomaan kunnoltaan heikentyneiden ikäihmisten toimintakykyä.

Muistettava: Eläkkeelle siirtyvät ikäihmiset ovat terveempiä ja toimintakykyisempiä kuin aikaisemmat ikäluokat.

Parannettavaa: THL on arvioinut, että jos koko iäkkään väestön toimintakyky vastaisi parhaiten koulutettujen tasoa, hoito- ja hoivakulut vähenisivät peräti puolella.

Lisää artikkeleita

Sulje haku