Sote-ja maakuntauudistus tuo kuntien toimintaan muutoksia, jonka myötä liikunnalle ja liikkumisen edistämiselle tulee uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Uudistuksen myötä olemassa olevat rakenteet ja yhdyspinnat muuttuvat. Jotta kuntien keskeinen terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta sekä liikunta ja liikkumisen edistäminen integroituvat sote- ja maakuntauudistukseen, on tärkeää ratkaista ja varmistaa seuraavat kysymykset maakunnan johtamis- ja toimeenpanorakennetta muodostettaessa:

Päävastuu liikunnan edistämisestä säilyy kunnilla. Sen lisäksi liikunta on tärkeä integroida sote- ja maakuntauudistukseen saumattomien liikuntapalveluketjujen mahdollistamiseksi. Liikunnallinen elämäntapa ennaltaehkäisee kansansairauksia, ikääntymisestä aiheutuvia ongelmia ja vähentää kansantalouden kustannuksia. Lisäksi liikunnallinen elämäntapa lisää työelämän tuottavuutta, kilpailukykyä ja vähentää väestöryhmien välisiä terveys- ja hyvinvointieroja.

Sosiaali- ja terveysministeriö terveyden edistämisestä vastaavana ja opetus- ja kulttuuriministeriö liikunnan edistämisestä vastaavana ministeriönä julkaisivat vuonna 2013 yhteiset valtakunnalliset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Linjausten tavoitteena on yhteiskunnallisten toimijoiden laaja-alainen ja nykyistä vahvempi sitouttaminen fyysisen aktiivisuuden edistämiseen siten, että arjen toimintaympäristöt suosivat fyysistä aktiivisuutta konkreettisin tavoin. Linjausten tueksi määriteltyjen toimenpiteiden toteutumisen tavoitteena on, että suomalaiset liikkuvat enemmän ja istuvat vähemmän.

Helsingissä 24.2.2017

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmä

Jaa tämä:

Sulje haku