Liikkuva kuntalainen tukee kunnan elinvoimaa

Kunnan liikuntatoiminnalla pyritään vaikuttamaan laajasti kuntalaisten hyvinvointiin, kuten kuntalaisten terveyden ja terveellisten elintapojen edistämiseen, syrjäytymisen estämiseen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Kunnan järjestämästä liikuntatoiminnasta tulisi tehdä mahdollisimman helposti saavutettavaa ja useammalle kohderyhmälle sopivaa.

Hyvinvointikertomuksella liikunta mukaan kunnan strategiaan

Hyvinvointikertomus on lakisääteinen asiakirja, joka valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.

Kunnissa on tärkeää tunnistaa niitä väestöryhmiä, jotka hyötyvät liikuntaneuvonnasta ja elintapamuutoksista eniten. Toiminta on suunniteltava kohderyhmälähtöisesti: sama keino ei sovi kaikille.

Perherakenne, ikä, sukupuoli ja sosioekonominen asema vaikuttavat ihmisten kykyihin ja mahdollisuuksiin osallistua liikuntatoimintaan tai muuttaa nykyistä liikuntakäyttäytymistään. Ympäristöjen tulisi olla liikkumiseen kannustavia, liikkumista tulisi edistää koko elämänkaarella, toimintaa suunnitella yhdessä kansalaisten kanssa ja yhteistyötä tehdä laajasti yli hallinnonrajojen.

Liikunta hyvinvointikertomuksissa

Keräämällä kuntalaisten liikuntaan liittyviä tietoja eri ikäryhmistä voidaan kunnan hyvinvointikertomukseen löytää uusia indikaattoreita ja seurattavia mittareita, jotka korostavat myös hyvinvoinnin lisäämistä ja ennaltaehkäisyä.

Lue lisää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tiedä ja toimi -julkaisu: Liikunta mukaan hyvinvointikertomuksiin

 

Jaa tämä:

Sulje haku