LIIKUNNAN 100 TASA-ARVOTEKOA -STARTTITILAISUUS

Polttopisteessä tasa-arvo johtamisessa ja urilla

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti 21.9. Liikunnan 100 tasa-arvotekoa -starttitilaisuuden, jonka tarkoituksena on edistää tasa-arvoista johtamista ja uria liikunta-alalla sekä tukea liikunnan tasa-arvotekojen valmistelua. Seminaari oli osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa ja 100 tasa-arvotekoa -hanketta.

Liikunnan 100 tasa-arvotekoa -starttitilaisuus kokosi yhteen satakunta liikunnan tasa-arvosta kiinnostunutta toimijaa. Tilaisuuden polttopisteessä oli tasa-arvo johtamisessa ja urilla.

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen avasi päivän kertomalla opetus- ja kulttuuriministeriön tasa-arvoteoista Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. Ministeri korosti esimerkiksi tuoretta perhevapaauudistusta oleellisena tasa-arvon edistäjänä.

Tutkija Salla Turpeinen kertoi naisten määrän lisääntyneen merkittävästi kuntien liikuntatoimien johdossa 20 vuoden aikana. Tällä hetkellä 45 % kuntien johtavista viranhaltijoista on naisia. Samalla kunnallisen liikuntatoimen ala on laajentunut urheilusta laaja-alaiseen hyvinvointiin. Turpeinen korosti kuntien valtionosuuteen suunnitteilla olevan Hyte-kertoimen sekä SOTE- ja LAPE-uudistusten mahdollisuutta kuntalaisten tasa-arvoisen liikkumisen edistämisessä.

Includia Leadershipin toimitusjohtaja, kauppatieteiden tohtori Jonna Louvrier luennoi tasa-arvon haasteista ja potentiaalista johtamisessa. Louvrier keskittyi erityisesti stereotypioihin, jotka vaikuttavat tiedostamatta ajatteluumme ja päätöksiimme. Louvrier kertoi tutkimusten koeasetelmista, joissa sukupuolen, koulutuksen ja kokemuksen merkitystä on pyritty testaamaan työnhakutilanteissa.

Tasa-arvopaneelissa Adeccon henkilöstöjohtaja, kansainvälisestä liiketoiminnasta väitellyt Sami Itani puhui rekrytoinnin merkityksestä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Työpaikkahakemuksen laatiminen vaikuttaa siihen, kuinka paljon miehiltä tai naisilta saadaan hakemuksia. Jos työnkuvauksessa korostetaan esimerkiksi työn jouston mahdollisuuksia, saadaan naisten osuutta hakijoista kasvatettua.

Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen kertoi liikuntajohtajien uramenestyksen tekijöistä sekä eroista miesten ja naisten urien välillä. Väitöskirjaansa viimeistelevä Aalto-Nevalainen eritteli miesten ja naisten uramenestyksen tasa-arvossa esiintyviä piirteitä, kuten eroa palkassa tai kotitöiden määrässä. Julkisella puolella nais- ja miesjohtajien palkassa ei ole merkitsevää eroa, mutta kolmannella sektorilla naisjohtajien palkat ovat 17 % alemmat kuin miehillä.

Aamupäivän päätteeksi kuultiin 100 tasa-arvotekoa -hankkeesta. Palloliiton Minttu Korsberg kertoi konkreettisen esimerkin Naiset jalkapallojohtajina -koulutuksesta, jossa on kannustettu ja mentoroitu 62 lajin parissa toimivaa naista. Tyttö- ja naispelaajien määrä jalkapallossa on noussut merkittävästi 2000-luvulla, mutta päätöksenteko- ja johtotehtävissä naisia on vähän. Palloliiton toimintastrategian tavoitteena on kasvattaa jalkapallon harrastaja- ja toimijamäärää sekä lisätä erityisesti naisten määrää valmennuksessa ja johdossa.

– Koulutuksen jälkeen meillä on 62 naista tarjolla monenlaisiin johtotehtäviin. Enää ei päätöksentekijöiden valinnassa voida mennä sen selityksen taakse, että naisia ei vaan ole, Korsberg korosti.

Liikunnan tasa-arvotekoja kannustetaan rekisteröimään 31.10. saakka 100 tasa-arvotekoa-nettisivuilla. Paras liikunnan tasa-arvoteko palkitaan sinivalkoisella Piikkarit-palkinnolla joulukuussa.

Jaa tämä:

Sulje haku