Apteekissa käy päivittäin asiakkaita, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän ja joiden sairauksien hoitotasapainoa ja -tuloksia liikunta parantaa ja jotka käyttävät liikuntasektorin palveluja harvoin tai eivät ollenkaan. Apteekki on luotettava ja asiantunteva paikka saada tietoa liikunnasta lääkehoidon tukena ja se toimii hyvin myös paikallisen liikuntatarjonnan tiedottajana.

Liikkujan Apteekki -konsepti on KKI-ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama toimintamalli. Konseptin yhteistyötahot tukevat omalla kokemuksellaan, osaamisellaan ja toiminnallaan terveysliikunnan edistämistä apteekkimaailmassa.

Konseptin päämääränä on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita. Konseptin tavoitteena on luoda liikunnasta lisäarvo apteekin jo olemassa oleviin palveluihin.

Liikkujan Apteekki -konseptin tavoitteena on luoda liikunnasta lisäarvo apteekin jo olemassa oleviin palveluihin.

Liikkujan Apteekki on yksi KKI-ohjelman liikuntaneuvonnan valtakunnallisista toimenpiteistä. Tavoitteena on, että apteekki ovat vahva terveyden edistämisen ja terveysliikunnan yhteistyökumppani ja osa kunnan terveys- ja liikuntaneuvonnan palveluketjua.

Liikkujan Apteekki on toimintatapa, jossa apteekit ovat ottaneet terveysliikunnan palveluihinsa:

Liikkujan Apteekkeja on noin 130 laajasti ei puolella Suomea. Liikkujan Apteekki on osa Apteekkariliiton jäsenapteekkien asiantuntijapalvelua.

Liikkujan Apteekki -konseptista hyötyä eri tahoille

Liikunnan puheeksi ottaminen tuo apteekille lisäpalvelun, joka monipuolistaa apteekkihenkilökunnan työtä ja lisää apteekin näkyvyyttä. Liikkujan Apteekki -konsepti vahvistaa yhteistyötä apteekkien ja muiden paikallisten toimijoiden välillä. Apteekit järjestävät yhteisiä kampanjoita, tempauksia, tapahtumia ja testipäiviä niin Liikunnan aluejärjestöjen, kuntien terveys- ja liikuntatoimen kuin yhdistysten ja seurojen kanssa. Kumppaneina toimii myös yksityisiä kuntosaleja ja liikuntakeskuksia.

Liikkujan Apteekista hyötyvät useat eri tahot:

  1. Asiakkaat saavat apteekista monipuolista terveystietoa sekä tietoa paikkakunnan liikuntatoiminnasta.
  2. Kunnat (liikunta- ja terveystoimi) saavat apteekista kumppanin liikuntatoiminnan, ryhmien ja liikuntaneuvonnan tiedotukseen.
  3. Apteekit saavat terveysliikunnasta lisäarvon omaan palvelutarjontaansa. Tapa erottua sekä lisätä asiakaskuntaa. Konsepti tuo uudenlaisen mahdollisuuden yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa.
  4. Paikallisyhdistykset ja -seurat voivat tehdä apteekkiyhteistyössä liikuntatoimintaansa näkyväksi.

LiikkujanApteekki_logo_rgb

Lue lisää:

Lisätietoja:

Katariina Tuunanen, hankekoordinaattori
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma
katariina.tuunanen(at)likes.fi
p. 040 635 1026

Jaa tämä:

Sulje haku