Päivittäinen liikkuminen on ikäihmiselle elinehto. Liikunta ei estä vanhenemista, mutta sen avulla parannetaan lihasvoimaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja unen laatua. Liikkuminen vahvistaa mielen hyvinvointia ja muistia sekä tarjoaa mahdollisuuksia uusille ystävyyssuhteille.

Riittävä päivittäinen liikkuminen luo ikäihmiselle hyvät fyysiset mahdollisuudet itsenäiseen kotona asumiseen. Lisäksi liikunta tukee merkittävästi pitkäaikaissairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.

Kaikkien iäkkäiden tulisi välttää liikkumattomuutta. Arkiliikunta muodostaa tärkeän päivittäisen perustan, jota ohjattu liikunta täydentää.

Viikoittainen kestävyysliikuntasuositus täyttyy helposti joko reippaasti kävelemällä, arjen askareista tai pyöräilemällä päivittäin. Sen lisäksi tarvitaan voima-, tasapaino- ja nivelliikkuvuusharjoittelua vähintään kaksi kertaa viikossa kotivoimisteluohjelman avulla tai kuntosalilla.

Säännöllinen, nousujohteinen ja yksilöllinen liikuntaharjoittelu parantaa toimintakykyä myös iäkkäänä. Parhaimmillaan harjoittelu perustuu kokonaisvaltaiseen ja yksilölliseen suunnitelmaan, jossa otetaan huomioon iäkkään tottumukset, elämäntilanne, terveydentila, lääkitys ja ravitsemus.

Suunnitelma laaditaan yhdessä iäkkään, kuntoutusalan- tai liikunta-alan ammattilaisen ja lääkärin kanssa, ja liikuntakyvyn kehittymistä seurataan säännöllisesti ja ohjelmaa päivitetään kunnon kohentuessa.

Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa

Päivittäisen liikkumisen lisääminen alkaa arjen pienistä valinnoista: nousemalla portaat ylös hissin sijasta, tekemällä koti- ja pihatöitä tai lähtemällä kauppaan kävellen.

Ohjattuja liikuntaryhmiä on tarjolla kuntien liikunta- ja terveystoimella sekä paikallisissa eläkeläis-, kansanterveys- ja liikuntajärjestöissä ja yksityisissä liikuntakeskuksissa. Omatoimiseen liikkumiseen kannustavat turvalliset ja esteettömät kävely- ja pyöräilytiet, uimahallit sekä senioreille suunnitellut lähiliikuntapaikat ja kuntosalit.

Yleensä kaksin on helpompaa lähteä liikkumaan kuin yksin, joten kannattaa houkutella ystävä mukaan. Monet ikäihmiset toimivatkin paikallisissa järjestöissä liikunnan vertaisohjaajina.

Liikunnalliseen elämäntapaan saa usein kipinän vasta silloin, kun on itse oivaltaa liikunnan tuomat hyödyt omalle terveydelle ja kunnolle. Valitettavasti liikunta ei tuo pikavoittoja, vaan pitää jaksaa liikkua pari viikkoa säännöllisesti ennen kuin huomaa muutokset kehon ja mielen hyvinvoinnissa.

Vinkkejä liikunnan lisäämiseen:

Teksti: Anne Honkanen, viestintäkoordinaattori, Ikäinstituutti

Kuva: Ikäinstituutti / Tapani Romppainen

Jaa tämä:

Sulje haku