Runsas tai pitkä yhtäjaksoinen istuminen aiheuttaa terveyshaittoja lapsille.

Lapsille liikunta ja ympäristön aktiivinen tutkiminen on luontaista, mikä tukee kasvua ja kehitystä. Runsas istuminen ja vähäinen liikunta heikentävät lasten hyvinvointia eri tavoin ja aikuiset voivat luoda ympäristön, joka tukee lapsen aktiivisuutta ja oppimista.

Suosituksia lasten vanhemmille

Miten lapselle voisi luoda kotiin ja pihapiiriin ympäristön, jossa voi leikkiä ja toimia monipuolisesti? Mitä lapsi itse toivoisi ja haluaisi tehdä? Ulkona aktiivisuus lisääntyy luonnostaan, joten lasta kannattaa kannustaa leikkimään ja liikkumaan ulkona kaikkina vuodenaikoina.

Poista turhat rajoitukset ja kiellot, jotka estävät lasta liikkumasta vapaasti.

Lapsen huoneen ja kodin sisustusta voi katsoa siitä näkökulmasta, miten se motivoi vaihtamaan asentoa ja liikkumaan.

Lapset nauttivat, kun asioita tehdään yhdessä. Lapsi oppii liikkuvaa elämäntapaa vanhemmiltaan ja lähipiiristään. Kun toimit omassa arjessasi aktiivisesti, tulet antaneeksi esimerkkiä omille ja lähipiirisi lapsille.

Suosituksia varhaiskasvatukseen

Lasten istumisen määrään ja liikkeen mahdollistamiseen on syytä kiinnittää huomiota varhaiskasvatuksessa. Voisiko turhia liikkumista rajoittavia sääntöjä poistaa? Voisiko varhaiskasvatukseen kehittää uusia, aktiivisempia tapoja siirtyä paikasta toiseen, odottaa vuoroaan tai oppia?

Voisiko varhaiskasvatuksen tai muun hoitopaikan sisätiloja ja pihaa kehittää vapaata liikettä paremmin tukevaksi? Ympäristö voi kannustaa ja opettaa vaihteleviin tapoihin leikkiä, toimia ja työskennellä.

Lue lisää:

Jaa tämä:

Sulje haku