Kävely on nousemassa yhä enenevässä määrin vilkkaan ja elinvoimaisen kaupunkielämän avaintekijäksi. Kun julkinen tila on saavutettava ja viihtyisä kävellen liikkuvalle, tulevat kivijalkakaupat ja muut palvelut entistä paremmin hyödynnetyiksi. Kaupunkirakenteiden tiivistyessä keskustojen viihtyisyys on elintärkeä asia kaupunkien kestävälle kehitykselle. Tiiviissä kaupunkiympäristössä myös pyöräilyn potentiaali on suuri. Pyöräilyn edistäminen nähdäänkin yhtenä kestävän kaupunkiliikkumisen avaintekijänä. Se on tehokas kulkumuoto sekä talouden, terveyden, että tilankäytön kannalta. Kävelyä ja pyöräilyä edistämällä tuetaan myös kansainvälisiä ja kansallisia ilmastotavoitteita.

Liikenneviraston ja Pyöräilykuntien verkosto ry:n yhteistyössä perustama sivusto, Kulkulaari, on tarkoitettu kaikille kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä kiinnostuneille. Sivusto tarjoaa laadukasta tietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi esimerkiksi virkamiehille, kuntapäättäjille ja järjestöjen toimijoille. Kulkulaarista löytyy kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukevia kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia, ohjelmia ja parhaita käytäntöjä. Sivustolle on kerätty laaja-alaisesti suunnittelua ja liikkumisen ohjausta koskevaa tietoa sekä ajankohtaista tutkimustietoa.

Tutustu Kulkulaari-tietopankkiin

 

Kuva: Pyöräilykuntien verkosto ry

Jaa tämä:

Sulje haku