”Vaikka olisikin jossakin lajissa ihan paska, olen huomannut, ettei se vaikuta millään tavalla ihmisarvooni.”

Kokemusliikunnan avulla syrjäytymisriskissä oleva nuori saa onnistumisen kokemuksia ja ryhmässä toimiminen helpottuu. Nämä asiat siirtyvät nuoren elämään myös liikuntaryhmän ulkopuolelle. Uskaltaa mennä vaikka kauppaan tai nousta bussiin. Kokemusliikunnan tavoitteena on luoda erilaisia kokemuksia ja luopua liikunnalle tyypillisestä suorittamisesta. Mutta miten ohjataan liikuntaa, kun se ei kiinnosta, kun toisten nuorten läsnäolo ja jopa silmiin katsominen pelottaa? Millaisia tulokset voivat olla, kun kokemusliikunta alkaa tuottaa tuloksia?

HEP! – Hyvinvointiliikuntaa elämän poluilla -hankkeessa on testattu ja kehitetty kahden vuoden ajan kokemusliikuntaan perustuvaa toimintamallia oululaisten, työllistymistä edistävään palveluun osallistuvien nuorten aikuisten kanssa. Kokemukset ovat olleet innostavia ja rohkaisevia. Nuoret itse kokevat jaksavansa paremmin kuin ennen. Toiminnan merkityksen ovat huomanneet myös nuorten työpajaohjaajat. Nuoret ovat alkaneet harrastaa liikuntaa omaehtoisesti omalla vapaa-ajallaan, ja liikuntaympäristössä toimiminen on helpottanut vaikeistakin asioista keskustelua. Monilla nuorilla liikuntaan liittyy epäonnistumisen kokemuksia, joten haasteellisinta toiminnassa on voittaa nuorten luottamus. Luottamuksellisen, rennon ilmapiirin avulla nuoret voivat kokea onnistumisia ja innostua omaehtoisesta liikkumisesta.

HEP!-hankkeessa kehitetyn toimintamallin tarkoituksena on saada työllistymistä edistävään palveluun osallistuvat 20–30-vuotiaat syrjäytymisuhkaiset nuoret aktivoitumaan omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Malli tehostaa hyvinvoinnin puheeksi ottamista ja terveystarkastuksiin ohjausta nuorten palveluissa, yhtenäistää terveystarkastussisältöä ja tukee nuoria terveisiin elintapoihin. Toimintamalli otetaan käyttöön koulutuksilla, mikä tukee moniammatillisen yhteistyön kehittymistä nuoren aikuisen palvelupoluissa. Toimintamalli soveltuu kaikille ammattiryhmille, jotka työskentelevät erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien nuorten kanssa. Malli on kuvattu Innokylään, josta löytyvät selkeät ohjeet toiminnan käynnistämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa HEP!-hanketta vuodesta 2014 maaliskuuhun 2017 saakka. Hankkeen toteuttajina ovat Oulun Diakonissalaitoksen Nuorten palvelut, ODL Liikuntaklinikka ja Virpiniemen liikuntaopisto yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Jaa tämä:

Sulje haku