Millainen alle kouluikäisen lapsen vuorokausi tulisi olla suotuisan kasvun, kehityksen ja terveyden kannalta?

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositus on vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä:

Miten voin tukea lasten liikkumista?

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin (2016) on koottu käytännön toimenpiteet, joilla vanhemmat ja lasten huoltajat, varhaiskasvatushenkilöstö sekä seuratoimijat ja muut liikuntaa järjestävät yhteisöt voivat tukea alle kouluikäisen lapsen fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista.

Yleisesti ottaen perheen rooli on kannustaa lasta fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan. Käytännön avaintekijöitä ovat yhdessä tekeminen ja liikkuminen lapsen kanssa, sopivassa suhteessa liikkumisvapautta ja toisaalta rajoja ja tukea tarjoava vanhemmuus, vuodenaikaan sopivan vaatetuksen tarjoaminen sekä liikkumiseen innostaviin ympäristöihin lapsen vieminen. Fyysiseen aktiivisuuteen tukeva ja kannustava vanhemmuus on aidosti lasta kuunteleva ja lapsen mielipidettä kunnioittava.

Varhaiskasvatushenkilöstöä kannustetaan tarjoamaan lapsille päivittäin riittävä mahdollisuus fyysisesti aktiiviseen leikkiin. Ulkoiluhetki on tärkeä osa lapsen päivää. Ohjatuilla liikuntatuokioilla sisällä ja ulkona voidaan aktivoida vähän liikkuvia lapsia ja hyödyntää liikunnan kasvatuksellisuutta.

Seuratoimijoiden ja muiden liikuntaa järjestävien tahojen toivotaan järjestävän lapsilähtöistä toimintaa, jossa lapsen ikä- ja kehitystaso huomioidaan. Toiminnan tulisi olla aina monipuolista ja ensisijassa lasten innostusta ravitsevaa.

Liikunnan edistämisen näkökulma on suositeltavaa ottaa huomioon jo yhdyskuntasuunnittelun ja rakentamisen vaiheissa. Turvalliset ja esteettömät asuinympäristöt ja lähiliikuntapaikat luovat perustavan lasten fyysiselle aktiivisuudelle.

Teksti: Arto Laukkanen, tutkija (LitT), Jyväskylän yliopisto. Laukkanen on toiminut varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksia valmistelevan työryhmän jäsenenä ja väitellyt lapsiperheille tarjottavan liikuntaneuvonnan vaikutuksista vanhempien liikunnalliseen tukeen sekä lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja motoriseen kehitykseen.

Kuva: Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma / Jari Härkönen

Jaa tämä:

Sulje haku