Istuminen ja muu paikallaanolo aiheuttavat merkittäviä terveyshaittoja iäkkäille. Vaarallisinta on vuodelepo, mikä heikentää yli 75-vuotiaiden lihasvoimaa 3–5 prosenttia ensimmäisen viikon aikana. Päivittäinen liikkuminen tulee olla osa palvelukotien ja kotihoidon toimintakulttuuria. Se antaa voimavaroja sekä iäkkäälle itselleen että hoitohenkilöstölle.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 17.6.2015 kansalliset suositukset istumisen haittojen vähentämiseksi. Ihmisten omien arjen valintojen lisäksi tarvitaan muutoksia koko yhteiskunnassa.

Vuoteessa makaaminen on iäkkäälle vaarallisempaa kuin tehokas liikuntaharjoittelu.

Päivittäinen liikkuminen ja voima- ja tasapainoharjoittelu ovat keskeinen osa hauraiden iäkkäiden kuntoutusta. Istumisen vähentäminen parantaa iäkkäiden liikkumiskykyä, autonomiaa ja elämänlaatua, jos se toteutetaan vanhusten omilla ehdoilla. Vuoteessa makaaminen on iäkkäälle vaarallisempaa kuin tehokas liikuntaharjoittelu. Olennaista on välttää tarpeetonta vuodelepoa ja ”yliauttamista” sekä tarjota mielekästä tekemistä pitkin päivää. Innostavalla johtamisella, sopivalla henkilöstömäärällä ja -rakenteella sekä luovilla työtavoilla on mahdollista saada lisää liikettä arkeen.

Miten lisätä liikettä arjessa?

 

Lue lisää:

www.ikainstituutti.fi
www.voimaavanhuuteen.fi

 

Jaa tämä:

Sulje haku