Istuminen ja paikallaanolo koulupäivän aikana lisääntyvät iän myötä. Yläkoululaiset istuvat paikallaan lähes yhtä paljon kuin aikuiset. Opettaako koulu istumaan? Voisimmeko luoda ympäristön, joka tukee lapsen ja nuoren aktiivisuutta ja oppimista?

Istumisen vähentäminen lisää hyvinvointia, vähentää tuki- ja liikuntaelinvaivoja, ehkäisee ylipainoa ja tukee terveyttä.

Suosituksia lapsille ja nuorille

Yhden tunnin sääntö: älä istu paikallasi kerrallaan tuntia pitempään ja liiku ainakin tunti päivässä.

Liiku monipuolisesti ja hyödynnä arjen tarjoamat mahdollisuudet liikkumiseen: koulumatkat, harrastusmatkat, kavereiden kanssa vietetty aika. Kun löydät liikkumistavat, joista itse nautit, suosi niitä. Pienistäkin matkoista kertyy viikon ja vuoden aikana paljon liikuntaa, ihan huomaamatta.

Mieti, miten voisit vähentää istumista ja tauottaa pitkään paikallaan istumista.

Suosituksia vanhemmille

Aikuisilla on vastuu siitä, että lapsi ei vietä liikaa aikaa istuen. Kannusta lasta ja nuorta keskeyttämään säännöllisesti tietokoneen käyttö tai muu paikallaanoloa vaativa istuminen. Sovi pelisäännöt ruutujen ääressä istumisesta niin, ettei yhtäjaksoista istumista tule kerrallaan tuntia enempää.

Miten istumisen vähentämisen voisi huomioida kodin sisustuksessa? Asennon vaihtaminen, seisten työskentely ja aktiivisempi istuminen esimerkiksi jumppapallolla on hyväksi. Peleistä innostuneelle lapselle tai nuorelle seisomista ja liikkumista vaativat pelit tuovat asentoon vaihtelua jatkuvan istumisen sijaan.

Aktiivinen ja liikunnallinen arki on yhteydessä parempiin oppimistuloksiin.

Kannusta lasta ja nuorta kulkemaan aktiivisesti kouluun ja harrastuksiin. Pitempiä matkoja kuljettaessakin voi osan matkasta siirtyä kävellen.

Toimit lapselle ja nuorelle esimerkkinä istumisen vähentämisestä ja tauottamisesta, joten pidä huolta myös omasta hyvinvoinnistasi.

Suosituksia opettajille ja ohjaajille

Tue lasten ja nuorten toimintaa, oppimista ja liikkumista ikää vastaavalla tavalla. Pyri vähentämään ja säännöllisesti katkaisemaan tunteja kestävä, yhtämittainen paikallaanolo ja istuminen. Kannattaa myös perustella, miksi istumisessa pidetään taukoa.

Onko koulussanne turhia kieltoja tai rajoituksia, jotka estävät vapaata liikkumista? Tarjotaanko teillä vaihtelevia ja innovatiivisia toimintatapoja? Jokaiseen koulupäivään tulisi sisältöä asentojen vaihtelua ja monipuolista fyysistä aktiivisuutta. Onko koulussanne mahdollisuus työskennellä välillä seisten tai jaloitella oppitunnin aikana?

Ota huomioon kaikessa opetuksessa se, mitä haittaa on tunteja kestävästä yhtäjaksoisesta istumsiesta. Kehittäkää yhdessä lasten ja nuorten kanssa koulun tiloja ja tapoja vähentää istumista. Istumisen vähentämisen voi ottaa osaksi myös teoreettista ja käytännöllistä opetusta.

Kouluterveydenhuollolle

Istumisen vähentäminen lisää lasten ja nuorten hyvinvointia. Sisällyttäkää liikunta-aktiivisuuden edistäminen ja istumisen vähentäminen osaksi terveystarkastuksia.

Lue lisää:

 

 

Jaa tämä:

Sulje haku