Ulkona liikkuminen luonnossa tai kaupunkien viherympäristöissä vaikuttaa myönteisesti ikäihmisten toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Kynnys ulkoiluun on sitä matalampi, mitä helpompaa on lähteä ulos ja mitä lähempänä asuinpaikkaa kauniit ja mukavat liikkumisen reitit ja liikuntapaikat sijaitsevat.

Ikäihmisille hyvissä ympäristöissä korostuvat

Varttuneiden lähiliikuntapaikat -sivusto tarjoaa tietoa ikäihmisten ulkoilusta ja lähiliikuntapaikkojen suunnittelusta. Sivustolta löytyy konkreettisia esimerkkejä hyvistä, iäkkäille soveltuvista palvelutalojen pihoista, toimintapuistoista sekä reiteistä. Esimerkkien tarkoituksena on antaa ideoita siitä, miten iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja hyvinvointitarpeet voidaan huomioida lähiliikuntapaikkoja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Sivuston kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Ikäinstituutti.

Iäkkäiden ulkona liikkumisen tukemiseen on tarjolla runsaasti maksullista materiaalia Voimaa vanhuuteen -ohjelman verkkosivuilla.

Jaa tämä:

Sulje haku