1

Alle kouluikäiset

3 h

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositus: kolme tuntia liikkumista päivässä
Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteena on taata kaikille lapsille päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon.

Aktiivisen elämäntavan perusta luodaan lapsuudessa: ihmiselle tyypillinen tapa toimia ja elää alkaa löytää uomansa jo 3-vuotiaana.

Lapsi sosiaalistuu liikkumisen tapoihin kotona, varhaiskasvatuksessa ja lähiympäristössä. Alle kouluikäisenä kehittyvät motoriset taidot ovat myöhemmän fyysisen aktiivisuuden perusta.

2

Koululaiset

1-2 h

Kouluikäisten liikuntasuositus 7-18-vuotiaille: vähintään 1-2 tuntia päivässä.

Valtakunnallinen Liikkuva koulu -ohjelma on osa hallituksen kärkihanketta. Suomen peruskouluista jo yli 90 % on Liikkuvia kouluja.

Liikkuvissa kouluissa eri puolilla Suomea etsitään parhaillaan keinoja istumisen vähentämiseksi ja koulupäiväisen liikkeen lisäämiseksi. Tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä.

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Liikkumisella on myönteinen vaikutus oppimiseen, kouluviihtyvyyteen ja työrauhaan.

3

Työikäiset

10 %

suomalaisista aikuisista täyttää terveysliikuntasuosituksen.

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelmalla on keskeinen, valtakunnallinen koordinoiva rooli työikäisen väestön terveysliikuntaan liittyvissä toimenpiteissä. KKI-ohjelman päämääränä onvaikuttaa rakenteisiin ja toimintakulttuureihin, jotta työikäinen väestö liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.

Lähes kaksi kolmasosaa Suomessa asuvista aikuisista liikkuu terveytensä kannalta riittämättömästi. On laskettu, että suomalaisen aikuisväestön liikkumattomuus aiheuttaa vuosittain satojen miljoonien eurojen kustannuksia.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan vain reilu kymmenesosa työikäisistä liikkuu terveysliikunnan suositusten mukaisesti ja eläkeiläisistä vain muutama prosentti. Liikunnan harrastaminen ja arkiliikunnan lisääminen auttavat jaksamaan paremmin työssä, vapaa-aikana sekä eläkepäivinä. Säännöllisellä liikunnalla on lukuisia eri terveysvaikutuksia.

4

Ikääntyneet

Vain muutama prosentti eläkeläisistä liikkuu liikuntasuositusten mukaisesti. Erityisesti voima- ja tasapainoharjoittelu ovat liian vähäistä.

Voimaa vanhuuteen -ohjelma ja Liikeellä voimaa vuosiin -ohjelma edistävät ikäihmisten tasa-arvioisia liikuntamahdollisuuksia sekä itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua.

Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyvä maa: vuonna 2040 useampi kuin joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias. Aktiivinen ja liikkuva arki on toimiva ja edullinen keino tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä asumista kotona.

Vaikka suomalaiset ikäihmiset ovat monipuolisia liikkujia, vain muutama prosentti eläkeikäisistä liikkuu suositusten mukaisesti. Erityisesti voima- ja tasapainoharjoittelu on vähäistä. Koskaan ei ole liian myöhäistä lähteä liikkeelle. Liikuntaharjoittelu parantaa tehokkaasti erityisesti kunnoltaan heikentyneiden toimintakykyä. Liikkuminen vahvistaa myös mielen hyvinvointia ja muistia sekä tarjoaa mahdollisuuksia tavata muita ihmisiä.

Sulje haku