Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi valtion ensi vuoden budjettia koskevan mietintönsä. Budjettiin on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla varattu koulumatkapyöräilyn edistämiseen 100 000 euroa.

Mietinnössä todetaan:

”Ns. Fiksusti kouluun -hankkeen tarkoituksena on mm. parantaa koulujen ja päiväkotien liikenneympäristön turvallisuutta, edistää koulujen liikuntasuunnitelmia sekä Turvalliset ja sujuvat reitit kouluun -toimintamallin laajentamista valtakunnalliseksi. Hankkeen puitteissa on tarkoitus kehittää myös päiväkotien ja koulujen liikunta- ja liikennekasvatusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.”

Fiksusti kouluun on LIKES-tutkimuskeskuksen, Motivan ja Pyöräilykuntien verkoston koulumatkaliikkumisen edistämisen ohjelma, joka toimii yhteistyössä Liikkuva koulu -ohjelman kanssa. Fiksusti kouluun -ohjelma on tehnyt yhteistä koulumatkaliikkumisen kehittämistyötä vuodesta 2018.

Ohjelman tavoitteena on:

1. Aktiivisen ja kestävän liikkumisen lisääminen koulumatkoilla.

2. Koulumatkojen liikenneturvallisuuden parantaminen.

3. Aktiivisen ja kestävän liikkumisen vahvistaminen koulujen toimintakulttuurissa ja opetuksessa.

4. Strategiat ja toiminta tukemaan aktiivisia ja kestäviä koulumatkoja poikkihallinnollisesti.

 

Lisätietoja

Jaa tämä:

Sulje haku