Aktiivinen liikkuminen työmatkoilla edistää työntekijöiden hyvinvointia, tuo yritykselle kustannussäästöjä ja on ympäristöystävällistä. Työmatkaliikkumisen edistäminen tulisikin nähdä laajempana osana työpaikan työhyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta. Työmatkojen kulkeminen pyörällä tai kävellen on vähentynyt huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Nykyään vain viidesosa työmatkoista kuljetaan jalan tai pyörällä ja ainoastaan runsas kymmenen prosenttia työikäisistä liikkuu terveysliikuntasuositusten mukaisesti. Usein työmatkaan kuluu myös vähemmän aikaa, kun oman auton tai julkisen liikenteen sijaan hyppää poljinten päälle. Olennainen rooli on siis myös sillä, kuinka yhdyskuntasuunnittelulla ohjataan liikkumista.

Viikoittaisen kestävyysliikuntamäärän saavuttaisi, jos arkipäivän aikana liikkuisi yhteensä puoli tuntia reippaasti kävellen tai pyöräillen. Jos huomioidaan, että yli neljäsosa henkilöautomatkoista on alle kolmen kilometrin mittaisia ja yli 40 prosenttia on alle viiden kilometrin pituisia, niin kävelylle ja pyöräilylle on potentiaalia.

Työmatkaliikkumisen kannustimiin on viime vuosina tartuttu muun muassa Turussa, Helsingissä ja Iisalmessa, joissa on toteutettu työmatkaliikkumista edistäviä kehittämishankkeita. Yksittäisten hankkeiden lisäksi tehdään työmatkojen liikkumiseen liittyvää työtä myös seudullisesti, esimerkiksi HSL:n ja Valonian toimesta.

Oman työmatkaliikkumisen tarkkailua helpottaa vaikkapa KKI-työmatkaliikkumiskortti. Fiksun työmatkaliikenteen faktat ovat helposti saatavilla Fiksustitoihin.fi -verkkoaineistossa.

Työmatkaliikunnan edistämiseksi työpaikan tulisi tarjota työntekijöilleen hyvät olosuhteet esimerkiksi pyöräpysäköinnin ja sosiaalitilojen kehittämisellä sekä luoda kannustimia työmatkaliikunnan harrastamiseen hyödyntäen esimerkiksi kampanjoita.

Lisätietoja:

Jaa tämä:

Sulje haku