Sote- ja maakuntauudistuksessa on mahdollista vahvistaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa. Tässä työssä sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihankkeeseen kuuluvalla Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuollossa (VESOTE) -hankekonsortiolla on merkittävä rooli. Hankkeessa vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon antamaa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta kymmenen sairaanhoitopiirin alueella. Painopisteinä ovat liikunta, ravinto ja uni.

Hankkeen tavoitteena on mm. elintapaohjauksen vaikuttavien ja laadukkaiden toimintamallien käyttöönotto ja vahvistaminen, osaamisen kehittäminen, moniammatillisuuden ja poikkihallinnollisuuden vahvistaminen sekä kolmannen sektorin osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen elintapaneuvonnassa. Toimenpiteissä korostuvat erityisesti näiden elintapojen puheeksi ottaminen vastaanotolla, monitoimijaisten palveluketjujen rakentaminen sekä elintapaohjauksen toteuttaminen ja seuraaminen.

Sairaanhoitopiireissä toteutetaan toimenpiteitä useilla eri tasoilla, kuten erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa sekä järjestöissä samanaikaisesti. Maakunnalliset toimijat määrittelevät omat elintapaneuvontansa kehittämistoimet ja kohderyhmät. Painopistealueina ovat maakunnallisen toimintamallin ja palveluketjun rakentaminen muun muassa mielenterveys- ja päihdeasiakkaille, hengityselinsairaille ja työttömille, ryhmämuotoisen elintapaohjauksen kehittäminen valtimosairauksia sairastaville aikuisille ja ravitsemusohjauksen kehittäminen sosiaalipalveluja käyttäville. Liikuntaneuvontaa laadullistetaan ja laajennetaan eri kohderyhmille usealla eri paikkakunnalla.

Hankkeessa luodaan virtuaalinen elintapapoli, josta ammattilaiset löytävät elintapaneuvonnan työkaluja ja menetelmiä. Lisäksi rakennetaan alueellinen palvelutarjotin, joka auttaa ammattilaista ohjaamaan asiakasta elintapaohjauksen poluille.

Lisätietoa VESOTE-hankkeesta UKK-instituutin sivuilla ja Innokylän verkkopalvelussa.

Jaa tämä:

Sulje haku