Tutkimusten mukaan peräti yhdeksän kymmenestä suomalaislapsesta ylittää päivittäisen ruutuajan suositukset ja vain reilu viidesosa liikkuu riittävästi. Miten luonto voi edistää esimerkiksi lasten liikkumista ja päivittäistä hyvinvointia?

Tutkimusten perusteella tiedetään, että luontoympäristö suuntaa lasta luontaisesti aktiiviseen liikuntaan sekä hillitsee levottomuutta. Luonnossa liikkuminen kehittää lapsen motorisia taitoja ja lisää luovuutta. Metsää voidaankin luonnehtia lasten parhaaksi leikkipaikaksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että luontokokemuksia saadaan varhaislapsuudesta lähtien, jolloin ulkoilun innostus siirtyy todennäköisemmin myös aikuisuuteen.

Aikuisuudessa luonnon terveysvaikutukset heijastuvat vahvasti elämänlaatuun, arjenhallintaan ja työkykyyn. Tutkimuksissa on osoitettu, että luontoliikunta laskee verenpainetta sekä torjuu stressiä ja alakuloa.

Luontolääke on siis jokaisella oven takana ja sopii kaikille ikäluokille lapsista ikääntyneisiin. Nykyään kuitenkaan monet eivät hallitse luontoharrastuksiin liittyviä tietoja ja taitoja ja tämän vuoksi luontoon lähtemisen kynnys koetaan suureksi. Nopea keino kynnyksen madaltamiseen on esimerkiksi Metsähallituksen laatima Lähdetään luontoon -opas. Myös Metsähallituksen Luontoon.fi– ja Retkikartta.fi -sivustot sekä Ikäinstituutin kehittämä ohjaajan opas luontoelämyspolun toteuttamiseen tarjoavat hyviä eväitä luontoon tutustumiseen.

Lisäksi Suomen kaikille avoimista luontokeskuksista saa neuvoa retkeilyn perustaidoista, varusteista ja kohteista kaiken ikäisille. Parhaimmillaan luontokeskukset tarjoavat kävijöille uusia oppimiskokemuksia ja aktiviteetteja.

Lisätietoja:

Jaa tämä:

Sulje haku